Dvasinė piligrimystė

Registracija privaloma visiems 867496977, registracija online, Organizatorius kun. Viktor Kudriasov +370 677 55685.

Brangūs Kristaus tikintieji, kurie negalite su mumis žygiuoti peščiomis, galite tai padaryti dvasiniu būdu: melskimės vieni už kitus. Galima taip pat užrašyti savo intenciją (padėka, prašymas, atsiprašymas) ir perduoti orgnizatuojams. Viso piligriminio žygio metu melsimės šiomis intencijomis. Būsime dėkingi, jei paremsite mus simboline auka. (Ateityje daugiau parašysime apie dvasinį pasiaukojimą ir buvimą kartu dvasiniu būdu)