Ką reikia žinoti ruošiantis piligriminiam žygiui?

Registracija privaloma visiems 867496977, registracija online, Organizatorius kun. Viktor Kudriasov +370 677 55685.

1. Piligriminio žygio tikslas – garbinti Dievą už gyvenimą (jaunystę ir visas gyvenimo dovanas) bei tikėjimą ir tai daryti kartu su Marija, šventaisiais ir žmonėmis, kurie eis kartu ir mus pasitiks kelyje.

-Piligrimystė yra maldos būdas pažinti Dievą ir atgailauti bei prašyti Jo pagalbos. Tai nėra turistinis pasivaikščiojimas arba smalsumas pažinti Lietuvos kraštą. Tai yra malda – pokalbis su Dievu kelyje ir susitikimas su Juo per Sakramentus, žmones, gamtos grožį. Tai intensyvus maldos laikas, kad grįžę į savo gyvenimo aplinką būtume praktikuojantys tikėjimą krikščionis. Prasminga, kad kiekvienas žygis turi gerų netikėtumų (smarkus lietus, spontaniški liudijimai apie tikėjimą, parodytas žmonių gerumas ir pan.). Žygyje dalyvauja daugiausia jaunimas, yra visuomet jaunos šeimos, pavieniai piligrimai ir vyresnio amžiaus žmonės. Su mumis visuomet yra kunigai ir vienuolės ir vienuoliai.

-Piligriminis žygis turi savo temą, konferencijas (mokymai, kurie atskleidžia temą). Mes taip pat organizuojame šokius, futbolą ir žaidimus.

-Piligriminio žygio metu atliekame išpažintį, turime tylos akimirkų ir Švč. Sakramento Adoraciją.

-Pagrindinė kiekvienos piligrimystės akimirka yra Šv. Mišios. Šv. Mišias aukoja organizatoriai, svečiai, naujai įšventinti/tas kunigai.

-Piligrimai stengiasi laikytis bendrų taisyklių (ėjimo, nakvynės), vieni kitiems padėti, apsaugoti, patarti. Taip pat stengiamės būti dėkingi kunigams, vienuolėms ir žmonėms, kurie mus pasitinka kelyje ir parapijose.

-Kelionei kviečiame apsirengti patogiai, bet paprastai, neiššaukiančiai. Su savimi galima turėti tašę su papildomais drabužiais ir batais persirengti (nes dažnai sulyja lietus). Kas nori sportuoti (žaisti futbolą), galite pasiimti sportinę aprangą. Daiktai-drabužiai bus vežami specialia mašina į nakvynės vietą. Su savimi turime tiktai kuprinę ir apsiaustą nuo lietaus (skėtį), kilimėlį atsisėsti. Kuprinėje turime atsigerti vandens, maldaknygę, rožinį, kepurę nuo saulės, vaistus (savo vaistus ir plaistrus), kremą nuo saulės. Batai turėtų būti ne nauji ir geriausia turėti 2 poras pasikeitimui. Būtina pasiimti miegmaišį ir jam skirtą kilimėlį.

-Žygyje atsisakome malonumų: ledų, chipsų, maudymosi ežeruose ar upėse. Organizatoriams kunigams leidus galima kažkiek pasninkauti valgant tik duoną ir geriant vandenį.

-Po savęs visur paliekame tvarką (sustojimo, bažnyčioje ir nakvynės vietose). Saugokimės vagysčių.

-Jei kiltų klausimai, prašome kreiptis į organizatorius.

2. Registracija – organizatoriai įveda privalomą registraciją nr. tel. +370 674 96 977 (skambinti tik vakarais). Mums reikia žinoti, kiek užsakyti autobusų (ypatingai aktualu važiuojantiems iš Vilniaus, nuo Aušros Vartų) ir prisiminimui pagaminti piligrimo ženklų.

-Kiekvieną dieną žygiuojame pasirinkę 4 spalvas, kurios atitinka Rožinio maldos slėpinius. Ši tradicija kyla iš keliavimo į Aušros Vartus, į Marijos ypatingo buvimo vietą. Prašome pasiimti rūbus (marškinėlius, kelnes, striukę ar miegstinį) mėlynos, raudonos, geltonos ir baltos spalvos.

-Piligriminio žygio organizavimas turi išlaidų: (pvz. autobusų užsakymas, konferencijų kalbėtojų parvežimas ir nuvežimas, maitinimas, tualetų nuoma ir pan.). Prašome 10 euro arba didesnę auką.

-Nepilnamečius prašome tėvų/globėjų/senėlių leidimo dalyvauti žygyje ir turėti piligrimystės metu globėją. Leidimo pavyzdys yra internetiniame puslapyje https://ejszyszki-ostrabrama.github.io/ arba facebook Pielgrzymka Milosierdzia Ejszyszki-Ostra Brama. Leidimą galima parašyti laisva forma.

-Sergančius žmones prašome su savimi turėti (kelnių arba striukės kišenėje) kortelę, kurioje būtų parašyta liga/ligos, kokius naudojate vaistus ar nėra alergijos ir kraujo grupė. Su savimi turėti asmens dokumentą.

-Turėkime savo vaistus, plaistrus, vaistus nuo skausmo, fastum gel, kremą nuo saulės. Su mumis bus medicinos darbuotojai.

3. Nakvynės ir maitinimas

-Piligrimai nakvoja mokyklose (sporto salėse), pas pažįstamus arba pas žmones, kurie kviečia. Pasirūpinkime smulkiom dovanelėm (religinės arba pasaulietinės), kad galėtumėt padėkoti už gerumą. Taip pat kelyje mus daug pasitinka vaikų, galima jiems turėti saldainių arba vaikų žaislų, knygelių.

-Su savimi reikėtų turėti pinigų paaukoti bažnyčiose ir Aušros Vartuose ir savo išlaidoms. Tačiau nereikėtų daug imti pinigų, neimkite papuošalų, brangių daiktų (fotoaparatų).

-Galima su savimi pasiimti kavos arbatos, cukraus, elektros viryklę arba mažą virduliuką. Piligriminio žygio trasa apie 100 km.